Skänkmetallurgi

Oavsett om råstålet tillverkas av malmbaserad eller skrotbaserad råvara går det till en station för skänkmetallurgi där operatörerna finjusterar temperatur, analys och mängderna av olika legeringsämnen. Analysgränserna är mycket snäva och toleranserna små. Varje stålsort har ett unikt recept som måste följas exakt. Operatörerna använder datorer och analysprover med snabba laboratoriesvar för att kontrollera att stålet innehåller rätt mängd av rätt ingredienser och har rätt temperatur.

Det finns skillnader i skänkbehandlingsmetoder mellan SSAB:s fyra stålverk, som använder tre olika processmetoder. Men syftet, kraven och noggrannheten är densamma.

Stålet kan också genomgå vakuumrening för extremt hög renhet, t ex väterening och kväverening. Användningsområdet avgör analysen.

Stål med precision

Det finns närmare 500 olika stålsorter i SSAB:s receptböcker. Noggrannheten räknas i tusendelar och ibland ända ner till miljondelar. Hårt eller mjukt stål – det avgörs i skänkmetallurgin. Receptet följer med varje skänk ända från stålverkets första behandlingssteg vid stationen för svavelrening till LD-konvertrarna och skänkmetalurgin.

SSAB:s sätt att använda olika kolhalt, legering med andra metaller och tillsatser i små doser är stålets kemi som ger den inre styrkan och formbarheten. SSAB:s höghållfasta stål tillhör familjen låglegerade stålsorter. Med små tillsatser och hög noggrannhet skapar operatörerna vid SSAB:s skänkmetallurgi analysen för många olika slutkvaliteter. 

Klicka på bilden för förstoring.

Skänkmetallurgi