Metallurgiska processen
 
SSAB har två olika processmetoder för stålframställning.

I Sverige tillverkas rent malmbaserat råjärn av järnmalmspellets i masugnar i Luleå och Oxelösund. Där tillsätts också en mindre mängd skrot när råjärnet raffineras till råstål i LD-konvertrar.

I USA återvinner våra stålverk skrot i ljusbågsugnar och producerar sitt råstål i helt skrotbaserade processer. I båda fallen finjusteras stålets slutliga analys enligt SSAB:s recept i skänkmetallurgier, innan det färdiga flytande stålet gjuts och kyls i stränggjutningsmaskiner till ämnen.

I Sverige tillverkar SSAB tunnplåt och grovplåt – i USA grovplåt.

De höghållfasta stålen får sin styrka dels genom receptets noggranna tillsats av legeringsämnen, dels genom våra tillverkningsmetoder, t ex härdning i sekundsnabba kylprocesser. Hög precision är ett villkor.

SSABs styrka sitter i stålet.