Tibnor säljer dels stål som producerats av SSAB, men också andra produkter som t.ex. balkar och profiler, armeringsjärn, ordinär grovplåt, rostfritt stål och legeringar.

Affärsområdets andel av koncernens totala

Försäljning 2012

EBITDA 2012

Andel anställda 2012

15 procent

6 procent

9 procent