SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag med global försäljning och ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSAB är en ledande global producent av avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T), standardiserad tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn.

SSABs stål bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd.

Företaget har en årlig stålproduktionskapacitet på 8,8 miljoner ton. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. Det finns också kapacitet att bearbeta och färdigställa de olika stålprodukterna i Kina och ett antal andra länder. I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar.

SSAB har ca 17 300 anställda i 50 länder.

SSABs organisation är fokuserad kring följande områden:

  • SSAB Special Steels – Global stål- och servicepartner för mervärdesprodukter inom avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T)
  • SSAB Europe – Ledande nordenbaserad stålproducent av högkvalitativ tunnplåt, grovplåt och rör
  • SSAB Americas – Ledande nordamerikansk stålproducent av högkvalitativ grovplåt
  • Tibnor – Ledande nordisk fullservice ståldistributörspartner
  • Ruukki Construction – Ledande europeisk producent av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar

SSABs gemensamma produktvarumärkesportfölj kommer att vara klar i början av 2015. Fram till dess innehåller varumärkesportföljen produktvarumärken för båda företagen, och produkter säljs genom nuvarande försäljningskanaler.

SSAB är börsnoterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors, från 1 augusti 2014.

Mer information kommer att ges när den nya organisationen är på plats. Vänligen klicka här för mer information om fusionen mellan SSAB och Ruukki.