SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn.

SSABs stål bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd.

SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig stålproduktionskapacitet på 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar.

SSABs fem divisioner:

 • SSAB Special Steels – Global stålleverantör och servicepartner för mervärdesprodukter inom seghärdat stål (Q&T) och avancerad höghållfast stål (AHSS)
 • SSAB Europe – Ledande Nordenbaserad stålproducent av högkvalitativ tunnplåt, grovplåt och rör
 • SSAB Americas – Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt av hög kvalitet
 • Tibnor – Nordens ledande leverantör av stål och metaller
 • Ruukki Construction – Europeisk leverantör av energieffektiva lösningar för bygg och anläggning.

SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors.

 • Huvudkontoret är i Stockholm, Sverige
 • Vd och koncernchef, Martin Lindqvist
 • SSAB har cirka 17 000 anställda i 50 länder
 • Nettoomsättning 2014: 60 Mdkr pro forma (57 Mdkr 2013)

Vi är unika

 • Global ledare inom höghållfasta stål med mervärde 
 • Pionjär inom applikationsutveckling och servicekoncept
 • Ledande position på hemmamarknaden i Norden och USA
 • Långsiktiga kundrelationer 
 • Starkt fokus på slutanvändarna
 • Starka, globalt erkända varumärken

Största produktionsanläggningar

 • Luleå, Sverige, SSAB Europe
 • Brahestad, Finland, SSAB Europe 
 • Tavastehus, Finland, SSAB Europe
 • Borlänge, Sverige, SSAB Europe
 • Oxelösund, Sverige, SSAB Special Steels 
 • Mobile, USA, SSAB Americas 
 • Montpelier, USA, SSAB Americas