Gå till SSABs bildbank

Det är fritt att ladda ner och använda bilderna i bildbanken i material där SSAB omnämns. Bildrättigheterna tillhör SSAB och respektive fotograf/konstnär. Källan ska uppges, dvs fotografens/konstnärens namn och SSAB. Om bilden ska användas i kommersiellt syfte (till exempel reklam eller marknadsföring) krävs tillstånd av SSAB.