SSABs organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där en stor del av ansvar  och befogenheter delegerats till respektive division. SSAB är noterat  på Nasdaq OMX Stockholm och lyder under dess regelverk samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden). SSAB är även sekundärnoterat på Nasdaq OMX Helsinki.

Från och med 29 juli 2014, är Rautaruukki en del av SSAB. Det nya företaget har fem divisioner: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor och Ruukki Construction.

Corporate Governance oganization chart SWE