Produkt/klasa Przykład zastosowania Arkusze informacyjne
Płyta jakości laserowej
Płyta jakości laserowej Wiele Jakość laserowa
Produkty w stanie walcowanym
Stal konstrukcyjna Mosty Stal konstrukcyjna — Mosty
Stal konstrukcyjna CSA — Mosty Mosty Stal konstrukcyjna CSA — Mosty
API 2MT1  Obróbka na zimno i spawanie API 2MT1
API 2W-50 Obróbka na zimno i spawanie API 2W-50
AR200 Bębny i żebra betoniarek, wkładki zsuwni dla materiałów masowych (magazynowanych luzem), wkładki prowadnic i przenośników śrubowych
AR200
A656 Grade 80  Ramy samochodowe, przyczepy transportowe, sprzęt budowlany, sprzęt rolniczy, wysięgniki żurawi, mobilne podnośniki osobowe, pojazdy szynowe A656 Grade 80
ST 100F TL Przyczepy transportowe, sprzęt budowlany, wysięgniki żurawi, mobilne podnośniki osobowe, sprzęt rolniczy, ramy i karoserie pojazdów ciężkich ST 100XF TL
A829-4140 Różne zastosowania: formy, narzędzia, matryce A829-4140
Produkty znormalizowane
A516 Spawane zbiorniki ciśnieniowe A516
2H - 50 Konstrukcje morskie 2H - 50
A633 Grade E Płyty podstawy dla słupów żelbetowych, filary samonośne dla platform wiertniczych, wysięgniki, karoserie samochodowe, ramy pojazdów gąsienicowych, uchwyty czerpaków elektrycznych i elementy zawieszenia A633 Grade E
Produkty z blach Q&T
A514 Grade B Przyczepy transportowe, sprzęt budowlany, wysięgniki żurawi, mobilne podnośniki osobowe, sprzęt rolniczy, ramy i karoserie pojazdów ciężkich oraz elementy konstrukcyjne mostów spawanych A514 Grade B
A514 Grade S Przyczepy transportowe, sprzęt budowlany, wysięgniki żurawi, mobilne podnośniki osobowe, sprzęt rolniczy, ramy i karoserie pojazdów ciężkich oraz elementy konstrukcyjne mostów spawanych A514 Grade S
AR400F Przestrzeń ładunkowa ciężarówek, czerpaki, kosze samowyładowcze, zsuwnie, kruszarki, rynny przenośników, spycharki, koparki i bębny betoniarek AR400F
AR450F Kosze samowyładowcze, zsuwnie, kruszarki, przenośniki, sita, łopaty i czerpaki, krawędzie skrawające, ramy wywrotek i inne elementy narażone na ścieranie AR450F
AR500F Kosze samowyładowcze, zsuwnie, kruszarki, przenośniki, sita, łopaty i czerpaki, krawędzie skrawające, ramy wywrotek i inne elementy narażone na ścieranie AR500F